Звітність

Звітність за 2023 рік
Аудиторський висновок за 2023 рік
Баланс за 31.12.2023 рік
Звіт про фінансові результати за 2023 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік
Звіт про власний капітал за 2023 рік
Примітки за 2023 рік

Звітність за 2022 рік
Аудиторський висновок за 2022 рік
Баланс за 31.12.2022 рік
Звіт про фінансові результати за 2022 рік
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за .2022 рік.
Звіт про власний капітал за 2022 рік
Примітки за 2022 рік

Звітність за 2021 рік
Аудиторський висновок за 2021 рік
Баланс за 31.12.2021 рік
Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2021 рік.
Звіт про власний капітал за 2021 рік
Примітки за 2021 рік

Звітність за 2020 рік
Аудиторський висновок за 2020 рік
Баланс за 31.12.2020 рік
Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 рік
Звіт про власний капітал за 2020 рік
Примітки за 2020 рік

Звітність за 2019 рік
Аудиторський висновок за 2019 рік
Баланс станом на 31.12.2019 рік
Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік
Звіт про власний капітал за 2019 рік
Примітки за 2019 рік

Звітність за 2018 рік
Аудиторський висновок за 2018 рік
Баланс станом на 31.12.2018 рік
Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік
Звіт про власний капітал за 2018 рік
Примітки за 2018 рік

Звітність за 2017 рік
Аудиторський висновок за 2017 рік
Баланс станом на 31.12.2017 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік
Звіт про власний капітал за 2017 рік
Примітки за 2017 рік

Звітність за 2016 рік
Аудиторський висновок за 2016 рік
Баланс станом на 31.12.2016 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за 2016 рік
Звіт про власний капітал за 2016 рік
Примітки за 2016 рік

Звітність за 2015 рік
Аудиторський висновок за 2015 рік
Баланс станом на 31.12.2015 рік
Звіт про власний капітал за 2015 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за 2015 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік
Примітки за 2015 рік

Звітність за 2014 рік
Аудиторський висновок за 2014 рік
Баланс станом на 31.12.2014
Звіт про власний капітал за 2014 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік

Звітність за 2013 рік
Аудиторський висновок за 2013 рік
Баланс станом на 31.12.2013 та Фінансові результати за 2013 рік
Звіт про власний капітал за 2013 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік