Професійна діяльність

ТОВ «КУА «Прогресивні інвестиційні стратегії» здійснює управління активами Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Девелопмент Агро».

Інвестиційна стратегія діяльності ПЗНВІФ ,,Девелопмент Агро”

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Девелопмент Агро» створений з метою здійснення інвестицій у найбільш перспективні галузі, у першу чергу аграрний сектор нашої країни.

Серед напрямків інвестиційної діяльності визначальними є наступні:

1. Агропромисловий сектор.

2. Виробництво, зберігання, оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування.

3. Логістика.

4. Дослідження кон’юктури ринку та виявлення громадської думки.

5. Інвестиції в придбання активів: цінних паперів – облігацій внутрішніх державних позик, акцій, облігацій, векселів та інших боргових зобов’язань державних та недержавних емітентів; нерухомість; дорогоцінні метали; корпоративні права та інші активи, не заборонені чинним законодавством України.

6. Отримання прибутку та максимілізація доходів інвесторів фонду.

7. Забезпечення зростання агромпромислового секторута економіки країни вцілому.

Реєстраційні документи Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Девелопмент Агро»:

Свідоцтво про внесення ПЗНВІФ “Девелопмент Агро” до реєсту інститутів спільного інвестування

Свидетельство-НКЦБФР-о-внесении-ПИФ-Девелопмент-Агро-в-ЕДРИСИ

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ “Девелопмент Агро”

Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Перелік осіб, які обслуговують ПЗНВІФ “Девелопмент Агро”:

1. Зберігач активів інституту спільного інвестування: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк».

2. Аудиторська фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Професіонал»

3. Оцінювач майна інституту спільного інвестування:Товариство з обмеженою відповідальністю “Експертна компанія “Контакт”