Новини

06.12.2013

ТОВ ,,КУА ,,ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» стає повноправним членом Української асоціації інвестиційного бізнесу»

24.12.2013

ТОВ ,,КУА ,,ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»  отримує ЛІЦЕНЗІЮ на професійну діяльність на фондовому ринку — діяльність з управління активами інституційних інвесторів від головного державного регулятора фондового ринку — Національної комісії по цінним паперам і фондовому ринку

20.01.2014

ТОВ ,,КУА ,,ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

02.04.2014

НКЦПФР визнала таким, що відбувся та відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів перший інвестиційний фонд ТОВ ,,КУА ,,ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» — Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд ,,Девелопмент Агро»

02.04.2014

Антикризовий Закон: при оподаткуванні доходів фізосіб дивіденди та доходи, які виплачуються КУА при викупі цінних паперів ІСІ, будуть оподатковуватися за прогресивною ставкою

08.04.2014

7 квітня ВР зареєструвала проект Закону №4647, який змінює режим оподаткування ІСІ, і включила його до порядку денного

 

Головна

ТОВ ,,КУА ,,ПРОГРЕСИВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

Наша організація являє  собою  унікальне  поєднання  досвіду,  знань  та  енергії.  Ми допомагаємо нашим клієнтам створити найбільш ефективні механізми інвестування.

Якщо Ви прагнете до розвитку, випередження своїх конкурентів, ми допоможемо Вам це зробити за допомогою використання сучасних фінансових, інвестиційних інструментів.

МІСІЯ КОМПАНІЇ

Місія нашої компанії  бути лідируючою Компанією на фінансовому ринку України по обслуговуванню інституційних інвесторів, як за об’ємом активів в управлінні, так і результатам прибутковості для наших Клієнтів.

НАШІ ПАРТНЕРИ ТА КЛІЄНТИ

1. Товариство з обмеженою відповідальністю ,,Кернел-Трейд»

2. Акціонерне товариство «УкрСиббанк»

3. Акціонерне товариство «Альфа-Банк»

4. Товариство з обмеженою відповідальністю ,,Аудиторська фірма ,,Професіонал»

5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертна компанія «Контакт»

6. Акціонерне товариство ,,КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.»

7. Акціонерне товариство «Етреком Інвестмент Лімітед»

8. Товариство з обмеженою відповідальністю ,,Кернел-Капітал»

Контакти

Наша адреса: 01001 м. Київ, пров. Шевченка Тараса , 3

Код ЄДРПОУ 38870645

тел./факс: (044) 221-48-80

Е-mail: [email protected]

Звітність

Звітність за 2020 рік
Аудиторський висновок за 2020 рік
Баланс за 31.12.2020 рік
Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 рік
Звіт про власний капітал за 2020 рік
Примітки за 2020 рік

Звітність за 2019 рік
Аудиторський висновок за 2019 рік
Баланс станом на 31.12.2019 рік
Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік
Звіт про власний капітал за 2019 рік
Примітки за 2019 рік

Звітність за 2018 рік
Аудиторський висновок за 2018 рік
Баланс станом на 31.12.2018 рік
Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік
Звіт про власний капітал за 2018 рік
Примітки за 2018 рік

Звітність за 2017 рік
Аудиторський висновок за 2017 рік
Баланс станом на 31.12.2017 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік
Звіт про власний капітал за 2017 рік
Примітки за 2017 рік

Звітність за 2016 рік
Аудиторський висновок за 2016 рік
Баланс станом на 31.12.2016 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за 2016 рік
Звіт про власний капітал за 2016 рік
Примітки за 2016 рік

Звітність за 2015 рік
Аудиторський висновок за 2015 рік
Баланс станом на 31.12.2015 рік
Звіт про власний капітал за 2015 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за 2015 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік
Примітки за 2015 рік

Звітність за 2014 рік
Аудиторський висновок за 2014 рік
Баланс станом на 31.12.2014
Звіт про власний капітал за 2014 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік

Звітність за 2013 рік
Аудиторський висновок за 2013 рік
Баланс станом на 31.12.2013 та Фінансові результати за 2013 рік
Звіт про власний капітал за 2013 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік

Професійна діяльність

ТОВ «КУА «Прогресивні інвестиційні стратегії» здійснює управління активами Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Девелопмент Агро».

Інвестиційна стратегія діяльності ПЗНВІФ ,,Девелопмент Агро»

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Девелопмент Агро» створений з метою здійснення інвестицій у найбільш перспективні галузі, у першу чергу аграрний сектор нашої країни.

Серед напрямків інвестиційної діяльності визначальними є наступні:

1. Агропромисловий сектор.

2. Виробництво, зберігання, оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування.

3. Логістика.

4. Дослідження кон’юктури ринку та виявлення громадської думки.

5. Інвестиції в придбання активів: цінних паперів — облігацій внутрішніх державних позик, акцій, облігацій, векселів та інших боргових зобов’язань державних та недержавних емітентів; нерухомість; дорогоцінні метали; корпоративні права та інші активи, не заборонені чинним законодавством України.

6. Отримання прибутку та максимілізація доходів інвесторів фонду.

7. Забезпечення зростання агромпромислового секторута економіки країни вцілому.

Реєстраційні документи Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Девелопмент Агро»:

Свідоцтво про внесення ПЗНВІФ «Девелопмент Агро» до реєсту інститутів спільного інвестування

Свидетельство-НКЦБФР-о-внесении-ПИФ-Девелопмент-Агро-в-ЕДРИСИ

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів ПЗНВІФ «Девелопмент Агро»

Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Перелік осіб, які обслуговують ПЗНВІФ «Девелопмент Агро»:

1. Зберігач активів інституту спільного інвестування: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк».

2. Аудиторська фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Професіонал»

3. Оцінювач майна інституту спільного інвестування:Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертна компанія «Контакт»

Про компанію

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прогресивні інвестиційні стратегії»

Компанія зареєстрована 20.08.2013 р., діє на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії  АЕ № 286775, виданої Національною  комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 24.12.2014   р., строк дії Ліцензії з 24.12.2013 р.  і необмежений.

Ліцензія

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ

ТОВ «Компанія з управління активами «Прогресивні інвестиційні стратегії» проводить свою діяльность згідно вимог чинного законодавства.

МІСІЯ КОМПАНІЇ

Місія нашої компанії  бути лідируючою Компанією на фінансовому ринку України по обслуговуванню інституційних інвесторів, як за об’ємом активів в управлінні, так і результатам прибутковості для наших Клієнтів.

НАШІ ПАРТНЕРИ ТА КЛІЄНТИ

1. Товариство з обмеженою відповідальністю ,,Кернел-Трейд»

2. Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма ,,Професіонал»

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертна компанія «Контакт»

5. Акціонерне товариство ,,КЕРНЕЛ ХОЛДИНГ С.А.»

МИ В ІНТЕРНЕТІ

1. http://www.uaib.com.ua/companyandfunds/amc/kyivska/196179.html сторінка в Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу

2. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KL131597.html сторінка на сайті ЛИГА ЗАКОН

Консультант: отримайте відповіді на всі Ваші запитання!

Ви в будь-який момент часу можете запитати та отримати відповіді на Ваші питання в керівництва та консультантів нашої Компанії. Ми з величезним задоволенням надамо Вам безкоштовні консультації з питань:

— діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ);

— правового забезпечення ІСІ та недержавних пенсійних фондів (НПФ);

— вигідних шляхів співпраці між Комапнією та будь-якими суб’єктами господарювання, як на території ВУкраїни так і за її межами;

— оптимізації ведення бізнесу суб’єктами господарбвання, які користуються послугами компаній з управління активами;

— швидкого та згідно ліцензійних умов НКЦПФР створення ІСІ та НПФ;

— оптимальних стратегій управління активами інститутів спільного інвестування;

— діяльності професійних учасників та емітентів на фондовому ринку, взаємодії з учасниками, саморегулівними організаціями, контролюючими органами та іншими суб’єктами фінансового ринку в Україні.

З усіх питань Ви можете звернутися за консультацією згідно наших контактних данних, які вказані в розділі ,,КОНТАКТИ».

Також Ви можете скористатися інформаційно-консультаційними послугами, відправивши запит на нашу поштову скринбку в мережі Інтернету: [email protected]